Pogoji izposoje

Ob izposoji napihljivega igrala se z najemnikom sklene najemna pogodba. Ob prevzemu prejmete tudi vsa  navodila za postavitev, uporabo in navodila glede varnosti.

Ob prevzemu napihljivega igrala morate imeti pri sebi osebni dokument s sliko.

Z napihljivim igralom lahko upravlja le najemnik, kateri je naveden in podpisan v pogodbi o najemu napihljivega igrala.

 Najemnik je dolžan z napihljivim igralom ravnati lepo in odgovorno.

 Najemnik napihljivega igrala nosi polno odgovornost v primeru poškodb otrok, kateri se na igralu igrajo.

 Najemnik napihljivega igrala je dolžan poravnati vse stroške , kateri bi se zgodili zaradi neupoštevanja te pogodbe.

 Najemnik napihljivega igrala mora po končani uporabi napihljivo igralo po notranjosti počistiti, posušiti do suhega (rosa,dež…) ter ga zložiti in zapakirati nazaj v torbo.

 Napihljivega igrala ni dovoljeno prati z vodo.

 Igranje otrok na napihljivem igralu je na lastno odgovornost

 Otroci morajo pri uporabi napihljivega igrala sezuti obuvala in odstranti vse ostre predmete, kot so nakit in zaponke, ki bi utegnili poškodovati napihljivo igralo.

 Najemniku napihljivega igrala se zaračuna tudi kavcija (20eur) za čiščenje igrala, katero pa najemnik dobi povrnjeno v roku petih dni od vračila igrala, če bo le to dobro očiščeno.

 Najemnik napihljivega igrala je odgovoren tudi za vse poškodbe in okvare, katere bo povzročil na najetem igralu.

Najemnik napihljivega igrala denarno odgovarja največ do višine vrednosti predmeta, katera je določena po ceniku dobavitelja.

 V primeru, da je ugotovljena odtujitev napihljivega igrala, se o tem odvesti policija.

V primeru, da najemnik napihljivega igrala ne spoštuje členov iz pogodbe ali pride do drugih sporov z najemnikom je pristojno sodišče v Ljubljani.